Cora Priester Financieel Advies

Cora Priester Financieel Advies is een 100% onafhankelijk financieel adviseur, onafhankelijk van welke bank of financiële instelling dan ook, dus geen agentschappen en geen verplichtingen. Het gaat er om de belangen van cliënten zo goed mogelijk te behartigen en duidelijkheid te verschaffen in een steeds complexere financiële wereld.

Daar waar andere financiële dienstverleners hun service steeds verder achterwege laten kunt u van ons deze service en kennis wel verwachten en nemen we graag de tijd voor u persoonlijk waarbij alleen uw belangen een rol spelen.

 

Cora Priester is eigenaar van Cora Priester Financieel Advies.

Ik heb 37 jaar bij ABN Amro en de rechtsvoorgangers daarvan gewerkt. Dat waren Fortis Bank, MeesPierson, Bank Mees & Hope en Bank voor Zeeland N.V.

Als  sr. accountmanager waren mijn taken zeer divers, een echte dienstverlener. Door de jaren heen had ik een groot aantal vaste cliënten in portefeuille die ik gedurende lange tijd, als generalist, met raad en  daad ter zijde heb gestaan, ik was voor hen het eerste aanspreekpunt. Mijn cliënten waren o.a. vermogende particulieren, DGA’s en vrije beroepers en MKB-ers.

Ik ga mijn verantwoordelijkheden niet uit de weg en streef naar een maximaal resultaat.

Door opleidingen, cursussen, seminars houd ik de dienstverlening op een hoog niveau.